name

European Southern Observatory

European Southern Observatory (ESO) er det førende internationale videnskabscentrum for astronomi og kører ambitiøse programmer, der fokuserer på at designe, bygge og drive de største jordbaserede observationsfaciliteter.


Ved at bygge og drive en række af verdens kraftigste jordbaserede astronomiske teleskoper, der gør vigtige videnskabelige opdagelser mulige, tilbyder ESO mange muligheder for teknologi-spin-off og -deling, samt kontraktmuligheder for højteknologi og et storslået udstillingsvindue for den europæiske industri. ESO spiller desuden en ledende rolle med at promovere og organisere samarbejder inden for astronomisk forskning.

ESO har en række faciliteter, der udover hovedkvarteret i Garching (ved München, Tyskland) er placeret 3 steder i det nordlige Chile: la Silla, Paranal og Chajnantor.

ESO har opbygget stor ekspertise i at udvikle, integrere og drive store astronomiske teleskoper på fjerne steder. På samme tid har ESO i adskillige år været involveret i konceptuelle designstudier af ekstremt store optiske og infrarøde adaptive teleskoper.Dette har ført til udviklingen af European Extremely Large Telescope (E-ELT), der som basis har et 39 m segmenteret primærspejl. Færdiggørelsen af designet er p.t. igang og det forventes, at E-ELT observatoriet er operationelt omkring 2019.

INDKØBSREGLER

ESO's indkøbspolitik bygger på følgende principper: 

  • ESO følger et "lowest compliant tender" princip. Dvs. at kontrakter skal indgås med de leverandører, der opfylder ESO's tekniske og kontraktuelle krav, og som kan levere til den laveste pris. Som virksomhed skal man derfor byde ind med præcis den tekniske løsning, som ESO beder om (minimumskrav) og eventuelle forbedringer og alternativer kan man lægge ind som options.
  • Virksomheder kan kun byde på ESO udbud, hvis de bliver bedt om det af ESO. ESO har en leverandørdatabase og beder herudover sine erhverskontakter (ILO'er) fra medlemslandene om at nominere relevante virksomheder til et givent udbud. BSS varetager denne ILO-funktion for ESO, så lad jer registrere hos ESO og meddel BSS, hvilke typer udbud I kunne være interesserede i.

  • ESO bestræber sig på at sikre en rimelig fordeling af kontrakter mellem medlemslandene (herunder Danmark). ESO følger dog ikke "fair return" princippet, men laver statistik over landenes bidrag versus indkomst til landenes virksomheder.

  • ESO kan godt vælge at sende (særligt mindre) opgaver i begrænset udbud, hvilket betyder, at kun virksomheder fra udpegede lande i under-retur bliver tilbudt at byde på opgaven. 

  • ESO tilstræber sig at have mere end én leverandør for hver type af vare eller tjenesteydelse

Udbud

Der er som regel tale om forholdsvis store udbud, hvor potentielle leverandører skal byde ind på hele projektet. Udbuddene bliver sjældent delt op i mindre pakker.

Mulighederne for SMV'er ligger derfor i at blive underleverandører til det firma, som har hovedentreprisen (såkaldt "prime contractor"). Dette vil ofte kræve, at man allerede er kendt som underleverandør hos det firma eller den institution, der vinder opgaven.

Alternativt kan SMV'er undersøge muligheden for at få mindre kontrakter, som ikke kommer i offentligt udbud. Det sikres bedst ved en tæt dialog med ESO-ansvarlige og denne kontakt opnås bedst via ILOen/BSS.

Gør ESO opmærksom på din virksomheds kompetencer

Udbud fra ESO bliver offentliggjort - dog kun delvist - på ESO's indkøbsside.

ESO's udbudspolitik går ud på at sende udbudsmaterialet til potentielle leverandører, som ESO finder frem til via sin leverandørdatabase eller via sine nationale erhvervskontakter (ILO=Industrial Liaison Officers).

Det er derfor en god idé at registrere din virksomhed i ESO's leverandørdatabase, hvis du vil være informeret om relevante udbud. Du skal være opmærksom på at ESO har to leverandørdatabaser: den éne for leverandører i Chile, og den anden for leverandører i ESO's øvrige medlemslande.

Man skal dog huske, at det slet ikke er nok at være registreret som potentiel leverandør. Det er en god idé for danske firmaer at besøge ESO og de projektansvarlige for at præsentere deres kompetencer. Alternativt kan danske firmaer tage kontakt til de store firmaer, der ofte får ordrer, og tilbyde sig som underleverandør.

MERE INFORMATION

ESOs hjemmeside

Doing Business with ESO

ESO Procurement process

Procurement at ESO

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×