name

European Synchrotron Radiation Facility

European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), der ligger i Grenoble i Frankrig, er et center for videnskabelig ekspertise, støttet og delt af 22 lande. Siden åbningen i 1994 har dette ”supermikroskop” produceret de kraftigste røntgenstråler i Europa for at undersøge alt fra biologiske molekyler, bæredygtige polymerer og nanostrukturer til arkæologiske skatte og innovative komponenter til brændselsceller.

Er du interesseret i at byde på en opgave fra ESRF, så kontakt Nikolaj Zangenberg for mere information.  


På ESRF skabes røntgenstråler med exceptionelle egenskaber fra højenergiske elektroner, der cirkulerer i en ringformet accelerator, den såkaldte lagerring. Fra overvågningen af elektronstrålen til dataopsamlingen og dataanalysen af hvert eksperiment bliver den nyeste teknologi udviklet for at sikre, at ESRF fortsætter med at være førende inden for det synkrotronvidenskabelige samfund i de kommende årtier.

ESRF består af:

  • en injektor, som kan opdeles i en elektronkilde, en lineær accelerator og en boosterring, der fører elektronerne op til en energi af 6 GeV, før de injiceres i synkrotronen
  • en synkrotronring, som har en omkreds på 844 m og er opbygget af afbøjningsmagneter og en rf-kilde.
  • 44 beamlines, der udgår fra synkrotronen og som servicerer brugerne. En beamline består af vakuumrør, pumper, beam diagnostik udstyr og elektrostatiske afbøjningsplader.

Infrastrukturens årlige budget er på ca. 100 mio. euro og der er 600 fastansatte. Anlægget finansieres af 22 europæiske lande (herunder DK) samt Israel. Danmark bidrager årligt med ca. 1% af budgettet (8 mio. DKK i 2012). Til opgraderingen er finansieringen sikret frem til 2015 (EUR 150 mio.).

INDKØBSREGLER

ESRF-organisationen er ikke underlagt reglerne for offentlige udbud og annoncerer ikke udbud via hjemmesiden.

ESRF annoncerer kommende udbud til de såkaldte purchasing advisors, som for Danmarks vedkommende p.t. er Nikolaj Zangenberg fra BigSceince.dk

Hvis ESRF-organisationen eller en purchasing advisor peger på et bestemt firma i forbindelse med et konkret udbud, kan firmaet inviteres til at give et tilbud. For at komme i betragtning er det derfor essentielt på forhånd enten at være kendt af ESRF (planlæg at besøge anlægget) eller af BigScience.dk.

Ordrer over EUR 50.000 skal gennemgå en evalueringsprocedure, hvor der indhentes minimum tre tilbud fra leverandører blandt medlemslandene. For ordrer over EUR 0,5 mio skal der nedsættes en purchasing committee og ordrer over EUR 5 mio skal bestyrelsen ind over. Fair return-princippet er skrevet ind i grundaftalen for ESRF, men der er stor skævhed i placeringen af kontrakter. Vi oplever pt. en stor imødekommenhed over for danske virksomheder og interesse i at få flere til at byde ind.

Igangværende udbud annonceres i Big Science Sekretariatets nyhedsbrev. Kontakt os gerne for mere information.

Forretningsmuligheder

Der forventes mange udbud i forbindelse med et stort opgraderingsprogram.

  • Der skal bl.a. etableres 4 nye beamlines og undulatorer. Desuden skal der udskiftes rf kaviteter og rf kilder (radio-frekvens). Projektet involverer også udvikling af høj-felts magneter og x-ray detektorer.
  • Faciliteten skal udviddes med 21.000 m2.

ESRF har tradition for selv at udvikle nye teknologier og udbyde opgaver som ”build-to-print”, hvilket generelt er en ulempe for danske virksomheder. Der er stor kompetence omkring beamlines i de danske universitetsmiljøer, og der er stort potentiale for danske virksomheder til at byde ind på opgaver.

MERE INFORMATION

 

Tilmeld nyhedsbrev

×