Big Science Academy

Studerende ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter kan udnytte praktik-, studieopholds- og jobmuligheder ved de europæiske Big Science-faciliteter (fx CERN, ESS, ITER/F4EESO) i samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner.

Det er en chance for at tilegne sig unikke kompetencer og viden samt for at få en oplevelse for livet i spændende internationale miljøer.

Big Science Academy (BSA) gør det lettere at få overblik over mulighederne og guider dig på vej til dit ophold. BSA er det danske bindeled mellem Big Science-faciliteter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

BSA drives af BigScience.dk som er et Big Science-leverandørnetværk af danske virksomheder. Teknologisk Institut og DTU er partnerne bag BigScience.dk.

Indsatsen finansieres af Styrelsen for Uddannelse og Forskning og Karl Pedersen og Hustrus Industrifond.

 


Hvad kan du opleve?

Under dit ophold på en Big Science-facilitet kan du fx arbejde i et specialiseret værksted, en drifts- eller en udviklingsafdeling. Her lærer du praktiske færdigheder som er relevante for din uddannelse og efterspurgte hos danske virksomheder.

Og det er ikke kun praktiske erfaringer. Du kan via studieophold på en Big Science-facilitet komme til fx at skrive hovedopgave eller arbejde med forskning.

BSA samler viden og information som gør det nemmere at arrangere, giver aktiv rådgivning samt oplyser om tilgængelige praktikpladser, studieopholds- og jobtilbud.

Se interviews med tidligere praktikanter

Nedenfor finder du interviews med de tidligere praktikanter Nanna og Lucas. 

Begge var i praktik på CERN og fik en masse gode erfaringer som de deler med jer.

Interview med Nanna:

 

Interview med Lucas: 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×