Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

Nedenfor finder du en række af de spørgsmål som ofte stilles når et ophold på en af de europæiske Big Science-faciliteter overvejes - Samt tilhørende svar.


Hvordan kommer jeg i gang med at søge et ophold?

Du tager som det første kontakt til dine studievejleder - læs mere herom under "Kontaktpersoner". Din studievejleder bør derefter sætte sig i kontakt med os for at afdække mulighederne.

Hvad betyder det for mine jobmuligheder at jeg har været på ophold ved en Big Science-facilitet?

Du får en helt unik reference på dit curriculum som alt andet lige gør det nemmere at få job. Samtidig kan du erhverve nogle kompetencer som er svære at opnå herhjemme. 

Er det ikke kun noget for studerende som vil beskæftige sig med forskning?

Nej, Big Science-faciliteterne er store organisationer som efterspørger mange forskellige typer arbejdskraft indenfor fx drift, vedligehold, service og teknologiudvikling. Derfor er det relevant også for studerende fra fx erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Får jeg merit for mit ophold?

Det afhænger af din uddannelsesretning og dit uddannelsessted. Hvis fx praktikophold er en integreret del af dit uddannelsesforløb vil det normalt være meritgivende. Hvis praktikophold er valgtfrit er det op til dit uddannelsessted at afgøre om det er meritgivende. Det bør du tale med din studievejleder om.

Får jeg løn under opholdet?

Ophold finansieres som udgangspunkt af dig selv, men du kan tage din SU med til udlandet ved fx meritgivende praktikophold. Det bør du ligeledes afklare med din studievejleder. Ved nogle af faciliteterne er der mulighed for betalte studieophold, hvilket man bør undersøge for den enkelte facilitet.

Hvordan finder jeg et sted at bo?

Du kommer til et internationalt miljø, hvor de er vant til at huse udlændinge. Den kontaktperson du får på Big Science-faciliteten vil ofte kunne give praktiske tips og information og der er fx facebook-fora hvor du kan få nyttig viden fra andre studerende som allerede har været afsted.

Tilmeld nyhedsbrev

×