name

MAX IV

MAX IV i Lund vil blive den næste generation synkotronstrålingsanlæg i Sverige. Den vil erstatte det eksisterende laboratorium bestående af MAX I, II og III lagerringe, som blev lukket i 2015. NB: Danmark finansierer ikke anlægget.  


Hovedkilden på MAX IV er to lagerringe (1,5 GeV og 3 GeV), som skal producere blød og hård røntgenstråling. MAX IV-laboratoriet arbejder med acceleratorfysik, kernefysik og mange forskningsfelter baseret på anvendelse af synkrotronstråling (kemi, biologi, materialeforskning, geologi og medicin).

MAX IV-laboratoriet ligger i umiddelbar nærhed af ESS-sitet og der tænkes at være en vis synergi i den placering, idet prøver let kan testes i både MAX IV og ESS.

MAX IV forventes at koste ca. 2,5 mia. kr., som finansieres af Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt flere andre svenske universiteter. Ud af de 2,5 mia. kr. er 1,1 mia. finansieret i form af en 25-årig lejekontrakt med ejendomsselskabet Wihlborgs.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse og 12 svenske universiteter finansierer de første syv beamlines med henholdsvis 3 mia. kr. og 1,2 mia. krEstland og Finland finansierer sammen den ottende beamline til 30 mio. kr. I alt er der plads til 26 beamlines. Danmark har endnu ikke bidraget til anlægget, men der er søgt danske forskningsinfrastrukturmidler til en ”dansk” beamline. 

INDKØBSREGLER

MAX IV er planlagt til at skulle bygges over 6 år, 2010-2016, og opererer med et budget på DKK 2078 mio., der er finansieret af det svenske forskningsråd og region Skåne.

MAX IV er relativt billig at bygge, da en stor del af designet er lavet på MaxLab.

Danmark har ikke bidraget til anlægget, men der er søgt danske forskningsinfrastrukturmidler til ”dansk” beamline. Nye svenske beamlines er bevilget af Knut og Alice Wallenberg Fonden i oktober 2010 (SEK 400 mio).

MAX IV følger reglerne for EU-udbud.

MERE INFORMATION

MAX IV's hjemmeside

Strategy Plan MAX IV Laboratory 2013-2026

Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV, Industriell Platform i Sverige, 2013

Tilmeld nyhedsbrev

×