name

European Space Agency

Den europæiske rumorganisation, ESA, har til formål at udvikle og fremme fredelig anvendelse af rumteknologi og rumforskning.

ESA koordinerer medlemslandenes finansielle og intellektuelle ressourcer og gør det muligt at gennemføre programmer og aktiviteter af en størrelsesorden, som intet europæisk land ville kunne stå for alene.


NB: Det danske ESA-medlemskab varetages af Styrelsen for Forskning og Innovation herunder også opgaven med at formidle viden om ESA udbud og indkøbsregler til danske organisationer og virksomheder. Spørgsmål i denne forbindelse bør derfor rettes til Styrelsen. 

I regi af ESA kører en stribe større og mindre initiativer rangerende fra større længerevarende installationer til konkrete forskningsaktiviteter.

Her er en oversigt over de ESA programmer, som Danmark er tilsluttet:

  • Løfteraketter - Future Launchers Preparatory Programme FLPP 3
  • Jordobservation - Earth Observation Envelope Programme, EOEP-4, Earth Watch – Essentiel Climate Variables, MetOp - Second Generation (Metop-SG)
  • Bemandet rumfart - ISS Exploitation Programme, European Life and Physical Sciences Programme, ELIPS 4
  • Telekommunikation - Advanced Research in Telecommunications (ARTES)
  • Teknologi - General Support Technology Programme, GSTP 6
  • Sikkerhed - Space Situation Awareness

En detaljeret beskrivelse af disse programmer samt deres tilknyttede budgetter findes på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside.

MERE INFORMATION

Dansk ESA delegation

Indkøbsregler og udbud fra ESA

ESAs hjemmeside

ESA's Industry Portal

ESA programmer med dansk deltagelse (FIVU)

Fordeling af den danske ESA bidrag per program (FIVU, 2012)

Tilmeld nyhedsbrev

×