name

European Spallation Source

European Spallation Source (ESS) er en stærk neutronkilde, populært kaldt et neutronmikroskop, der skal bruges til undersøgelse af materialer ved brug af neutroner. ESS kommer til at koste knap 14 mia. kr. (2013) i anlægsfasen og ca. 1 mia. kr. årligt i drift.  


ESS vil åbne helt nye muligheder for forskere inden for et stort antal forskningsområder: kemi-, nano-, energi- og miljøteknologi, fødevare-, bio- og medicinalvidenskab, IT, materiale- og ingeniørvidenskab samt arkæologi. ESS-sitet ligger i umiddelbar nærhed af MAX IV-laboratoriet og der tænkes at være en vis synergi i den placering, idet prøver let kan testes i ESS og derefter i MAX IV.

17 europæiske lande er gået sammen om at bygge ESS. Sverige bidrager som værtsland med 35% af konstruktionsomkostningerne, mens Danmark bidrager med 12,5% og Norge med 2,5%. Et Data Management and Software Center skal også bygges i København.

INDKØBSREGLER

Det forventes, at ca. 50% af ESS bliver bygget via såkaldte "In-kind bidrag" fra medlemslande. I stedet for at bidrage med penge kan et medlemsland vælge at levere tekniske komponenter, F&U studier, personale eller andre produkter eller tjenester relevante for opbygningen af anlægget. Disse bidrag omtales som in-kind bidrag. De resterende 50% bliver udbudt som kommercielle opgaver ifølge EU's udbudsregler. 

ESS er et offentligt ejet svensk aktieselskab og følger svensk lovgivning for offentlige udbud, når det gælder de kommercielle indkøb. Det vil i praksis sige, at man følger EU’s udbudsregler.  Kontrakter tildeles som hovedregel efter kriteriet om ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Da en stor del af opgaverne til ESS vil have udviklingsmæssig karakter, forventer man i høj grad at anvende udbudsformen ”konkurrencepræget dialog”, hvor tekniske specifikationer afklares i samspil mellem ESS og interesserede mulige leverandører. I en sådan udbudsform er den indledende interessetilkendegivelse en forudsætning for senere at kunne give et bud.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder så tidligt som muligt tilkendegiver deres interesse over for ESS, og at man reagerer på udbud allerede i de første faser (markedsundersøgelser). Det er også vigtigt at registrere sig ved at udfylde en ”business profile” på ESS’ hjemmeside.

ESS er en forholdsvis ung organisation og har endnu ikke fundet sin endelige form for udbud. Procedurerne for at få yderligere informationer og for at give et tilbud varierer derfor betragteligt fra sag til sag.

BigScience.dk varetager funktionen som dansk erhvervskontakt (ILO - Industrial Liaison Officer) i relation til ESS.

MERE INFORMATION

European Spallation Source's hjemmeside

Udbud fra ESS

Overblik over leverandørmulighederne hos ESS

Affärsmöjligheter i spåren av ESS och MAX IV, Industriell Platform i Sverige, 2013

ESS Guidelines for Suppliers on the ESS ERIC Procurement Process

Tilmeld nyhedsbrev

×