name

CERN

CERN har et årligt budget på ca. 6,5 mia. kr. og køber varer og tjenester årligt for mellem 1,5 og 2,5 mia. kr. Danmark bidrager til CERN's finansiering med ca. 120 mio. kr. årligt.


CERN arbejder med grundforskning inden for partikelfysik ved studier af kolliderende højenergi partikelstråler. I LEP (Large Electron Positron Collider, 2000-2008) kolliderede elektroner og positroner. Med konstruktionen af LHC (Large Hadron Collider, operationel fra 2011) kan kollisioner mellem protoner eller bly-ioner med energier op til 7.000 giga-elektronvolt studeres. Partikler trækkes desuden ud i diverse andre testfaciliteter og bruges af besøgende forskere til studier af materialer og strukturer på atomart niveau og til kerneforskning.

CERN finansieres af 20 medlemslande deriblandt Danmark. Mange andre ikke-europæiske lande har samarbejsaftaler med CERN.

INDKØBSREGLER

CERN køber varer og ydelser i forhold til egne udbudsregler og følger dermed ikke EU udbudsregler. Kontrakter tildeles leverandører efter en selektiv udbudsprocedure, som afhænger af kontraktsummen:

  • Under 200 kCHF (ca. 1,2 mio. DKK), sender CERN prisforespørgsler til udvalgte virksomheder. Virksomheder opfordres til at registrere sig i CERN's leverandørdatabase og kontakte deres Industrial Liaison Officer. Danske virksomheder bør således kontakte Juliette Forneris.
  • Over 200 kCHF (ca. 1,2 mio. DKK), bruger CERN en to-trins proces. Virksomheder skal først deltage i en markedsundersøgelse. Hvis de allerede er kendt af CERN (registreret i CERN's leverandørdatabase eller i kontakt med de relevante procurement officers eller tekniske kontaktpersoner) modtager de markedsundersøgelsen direkte. Virksomheder kan også selv hente markedsundersøgelsen på CERN's side Kommende market surveys og udbud. Virksomheder opfordres til at kontakte deres Industrial Liaison Officer.

På baggrund af deres svar på markedsundersøgelsen vælger CERN de virksomheder, som opfylder kravene og inviterer dem til at afgive bud. CERN's kontrakter tildeles efter to principper afhængig af typen af kontrakt: "økonomisk mest fordelagtige tilbud" eller "best-value-for-money" (for servicekontrakter). Tildelingsprincippet beskrives altid i markedsundersøgelsen.

MERE INFORMATION

CERN's hjemmeside

CERN Procurement and Industrial Services Group

Doing business with CERN

Kommende market surveys og udbud  (> 200.000 CHF)

CERN's Supplier Portal

Tilmeld nyhedsbrev

×