name

Vink Plast leverer specialiserede plastemner til CERN

Under et år efter virksomhedens indtræden på big science-markedet har Vink Plast leveret specialordrer til CERN og kigger nu efter nye leverandørmuligheder. 


Vink Plast blev medlem af BigScience.dk i slutningen af 2017. Virksomheden så potentiale i big science-markedet, især på grund af de specialiserede plastdele, der skal bruges som komponenter eksempelvis i en partikelaccelerator. Vink Plast behersker stort set alle processer inden for plast, fra 3D-print til spåntagning og bearbejdning og har derfor mulighed for at være en one-stop-shop for big science-faciliteterne.     

Kort efter indmeldelsen i BigScience.dk, blev Vink Plast kontaktet omkring et udbud.

- Vi fik en forespørgsel fra CERN på beskyttelsesmateriale (neutron shielding), som en kombination af plastplader og aluminiumsdele, som bliver lavet ved spåntagende bearbejdning. Vi har selv bearbejdet plasten og fundet en underleverandør, som har lavet metaldelene, fortæller Jan Busk, Business Development-chef hos Vink Plast.   

Efter Vink Plast modtog udbudsmaterialet gik processen nemt, især fordi udbudsmaterialet var godt beskrevet og fordi virksomheden undervejs i udbudsstadiet havde mulighed for at kommunikere med de tekniske folk på CERN.

- Vi havde nogle ændringer undervejs til de specifikationer, som var beskrevet og dem tog vi med teknikerne på CERN undervejs, siger Jan Busk.

Vink Plast vandt ordren fra CERN i starten af året og har netop leveret beskyttelsesmaterialet. Opgaven har været særlig, fordi Vink Plast har benyttet et specialiseret og kostbart plastmateriale, da beskyttelsesmaterialet skal blokere for neutroner.

Flere opgaver efter besøg på CERN

I juni 2018 deltog Vink Plast, sammen med en række andre virksomheder i BigScience.dk i DK@CERN, en netværkstur på to dage til CERN. Turen har allerede ført både konkrete ordrer og flere forespørgsler med sig, fordi Vink Plast fik mulighed for at præsentere hele deres portefølje af kompetencer under besøget.

- Turen gav os et indtryk af hvad CERN er for et sted, som vi ikke ville være i stand til at forestille os, uden at have været der. Derudover mødte vi rigtige mange kontaktpersoner, som vi samarbejder med i dag, siger Jan Busk. 

Vink Plast er allerede godt i gangs med at opbygge et nært samarbejde med CERN, men virksomheden ser også leverandørmuligheder hos andre big science-faciliteter, som f.eks. ESS, der som et nybyggeri har brug for andre leverancer end hos CERN, hvor mange opgaver omhandler vedligeholdelse.

- Mange forventer måske at indtrængningstiden er længere end den egentlig er hos big science-organisationer. Uden BigScience.dk ville det have taget os lang tid at komme ind på markedet, men nu er vi allerede i fuld gang, siger Jan Busk.

Tilmeld nyhedsbrev

×