ILO-funktionen

Industrial Liaison Officer-funktionen (ILO) har til formål at sikre en løbende informationsudveksling mellem en given Big Science organisation og industrien i det medlemsland ILO'en kommer fra.

I Danmark er det BigScience.dk, der varetager ILO-funktionen for en række Big Science organisationer, som Danmark er medlem af.


De danske ILO’er har som hovedopgaver at:

  • sikre, at den danske industri informeres om leverancemuligheder i forbindelse med opbygning, udvikling og drift af de ovennævnte Big Science anlæg.
  • rådgive danske virksomheder om, hvorledes de bedst kan blive kvalificeret som potentielle leverandører
  • matche de danske kompetencer med efterspørgslen fra Big Science organisationer.
  • hjælpe Big Science organisationerne med markedsundersøgelser og identifikation af specialiserede kompetencer hos danske virksomheder

ILO’erne er derfor i løbende kontakt med Big Science organisationerne og deltager flere gange om året i ILO-møder ved henholdsvis CERN, ESS, ITER/F4E, ESO, ESRF og Eu-XFEL, hvor de bliver orienteret om indkøbsregler og -politik samt kommende udbud. Samtidig bliver nogle ILO-fora også taget med på råd i forhold til ændring af udbudsregler og -procedurer.

ILO’erne kan også til enhver tid foreslå aktiviteter, der kan være med til at sætte lys på danske kompetencer, der kan være relevante i forhold til aktuelle eller kommende udbud. Eksempler på disse var DK@CERN i 2012 eller DK@ESO i 2013 – sidstnævnte satte en ny standard for ESOs arbejde med medlemslandenes industri.

Medlemmer af BigScience.dk er velkomne til at tage kontakt til de danske ILO’er, for at høre nærmere om forretningsmulighederne ved de forskellige organisationer:

CERN: Nikolaj Zangenberg

ESS: Arne Jensen

ESO: Henrik Bak Jeppesen

ESRF: Nikolaj Zangenberg

EU-XFEL: Nikolaj Zangenberg

Fusion for Energy/ITER: Søren Bang Korsholm

 

Tilmeld nyhedsbrev

×