name

Leverandørmuligheder udenfor de danske medlemskaber

Studietur til STFC i England viste positive leverandørmuligheder. 


Danmark er medlem af en række forskningsfaciliteter, som BigScience.dk repræsenterer. Men der er også leverandørmuligheder hos de faciliteter, der ikke har dansk medlemskab. The Science and Technology Facilities Council (STFC) er en engelsk organisation, der råder over en række forskningsfaciliteter, som neutronkilden ISIS, synkrotronen Diamond Light Source og Central Laser Facility. Desuden leverer STFC en række ydelser til andre Big Science-organisationer som CERN, ITER og i særdeleshed ESS, hvor STFC er in-kind partner.*     

Sidst i november besøgte BigScience.dk STFCs Harwell Science Campus nær Oxford, hvor hovedparten af organisationens forskningsfaciliteter er placeret. Her mødtes vi med de indkøbsansvarlige fra de forskellige faciliteter og hørte om deres leverandørmuligheder.  

- På turen fik vi mulighed for at snakke med en række nøglepersoner hos STFC, der alle bekræftede, at der er leverandørmuligheder for danske virksomheder, og at STFC allerede har danske samarbejdspartnere, siger Juliette Forneris, netværksleder i BigScience.dk

En af de danske virksomheder, der er leverandør hos STFC er JJ X-RAY, som har leveret sample stacks til Target Station 2 på ISIS.

Stort indkøbspotentiale inden for mange områder

STFC indkøber for mere end 150M EUR hvert år, og alene Diamond Light Source har brug for leverandører inden for bygninger, acceleratorkomponenter (magneter, vakuumkamre…), beamline-komponenter (mekanik, elektronik, optik, positioneringssystemer…), laboratorieudstyr, samt anden vedligeholdelse. 

Også i forhold til ESS er STFC interessant, da organisationen i løbet af de kommende år vil levere et in-kind bidrag for omkring 135M EUR til ESS. 

- Det var interessant at møde de danske og svenske deltagere. Selvom en stor del af vores in-kind bidrag til ESS vil blive bygget i England, er det godt at vide at der findes kompetente, mulige underleverandører tæt på ESS, siger Justin Greenhalgh, Senior Programme Manager hos STFC.

STFCs indkøb er outsourcet til UK SBS, som er indkøbscenter for alle offentlige institutioner i England. Men spørger man teknikerne og indkøbsfolkene er der meget mere værdi for virksomhederne i at tale med STFCs folk på internationale messer, for at skabe en personlig relation. Diamond Light Source holder endda egne messedage, hvor nuværende og potentielle leverandører kan opsætte en stand og tale med teknikerne om deres services eller produkter.

- Vores besøg har bekræftet os i, at der er muligheder for danske leverandører hos andre organisationer udover dem, som Danmark er medlem af. Nu gælder det for de danske virksomheder om at møde de rette personer, f.eks. på IPAC-messen i 2017, siger Arne Jensen, projektleder i BigScience.dk.

Turen var arrangeret af Interreg-projektet Cross Border Science and Society, som blandet andet arbejder på at skabe en regional leverandørbase for ESS og MAX IV.

*En ESS in-kind partner er en organisation, der leverer ydelser eller et produkter f.eks. mandskabstimer eller en komponenter til acceleratoren, i stedet for et pengebeløb. Danmark er in-cash partner, og leverer derfor et pengebeløb gennem sit partnerskab i ESS. 

Tilmeld nyhedsbrev

×