name

Webinar: BigScience.dk - Vejen til 180 mio.kr i eksportværdi fra 2025, 25. februar 2021, 14.00 - 16.00

På webinaret præsenteres og diskuteres Big Science som en dansk prioritet og vi præsenterer de kommende aktiviteter for BigScience.dk, herunder et nyt initiativ omkring praktikpladsophold for danske tekniske studerende ved de europæiske Big Science faciliteter.

Endvidere afholdes en rundbordssamtale om samarbejdet mellem industrien og europeæiske forskningsfaciliteter som sigter mod at lette virksomhedernes rolle som leverandører til faciliteterne

Webinaret er kick-off for den nye resultatkontrakt for BigScience.dk 2021 - 2024.


14.00 Velkommen

Nikolaj Zangenberg, centerchef, Teknologisk Institut og Søren Bang Korsholm, seniorforsker, DTU.

14.10 Big Science som dansk prioritet

Thomas Midtgård, chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet

14.20 BigScience.dk mål og aktiviteter 2021-2024

Peter Frank, netværkskoordinator, BigScience.dk

        ● Vision, prioriteringer og aktiviteter ● ESS ● Nye tiltag

14.40 Nyt initiativ: Praktikophold i samarbejde mellem industri, Big Science-faciliteter og undervisningsinstitutioner

Introduktion: Nikolaj Zangenberg, Teknologisk Institut

Synsvinkel: Richard B. Larsen, chefkonsulent, Dansk Industri

Synsvinkel: Gitte Jul, praktikkoordinator, KEA

Synsvinkel: Mads Peter Schreiber, lektor, DTU

Synsvinkel: Jakob Øster, projektleder ESS & MAX IV, Region Hovedstaden

Opsummering og konklusion: Peter Frank, BigScience.dk

15.00 Rundbord: Hvordan fremmes samarbejde mellem industrien og Big Science-faciliteterne?

Tema 1: Koblingen mellem faciliteternes behov og industriens kompetencer

Tema 2: Videninstitutionernes rolle som bindeled mellem virksomheder og Big Science-faciliteter

Søren Bang Korsholm, DTU, ILO til ITER/F4E

Jimmy Binderup Andersen, Head of Innovation and Industry, European Spallation Source ERIC

Richard B. Larsen, chefkonsulent, Dansk Industri

Bo R. Ulsøe, direktør, Blunico

Nikolaj Zangenberg, Teknologisk Institut, ILO til CERN & XFEL, Purchasing advisor for ESRF

Ordstyrer: Arne Jensen, DTU, ILO til ESS

15.45 Opsummering og afslutning

Søren Bang Korsholm, DTU

16.00 Slut

 

Tilmelding:

Deltag gratis, tilmelding til Peter Frank , pfr@teknologisk.dk (senest 25. februar kl. 12.00), hvorefter link til webinar modtages.

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×