name

Teknisk workshop om krav til mekanikdesign og fremstilling fra Big Science-faciliteter

BigScience.dk afholder en teknisk workshop om krav til mekanikdesign og fremstilling fra Big Science-faciliteter" i Århus den 28. maj.


På mødet vil repræsentanter fra ESS og CERN gennemgå deres krav til kvalitet, tolerancer og standarder til mekaniske komponenter. Og vi får præsenteret resultatet af et svensk projekt CATE-Pro om produktion af Big Science relevante mekaniske komponenter.

Vi åbner for at deltagende virksomheder kan udstille emner, roll-ups osv. Og der vil være mulighed for at præsentere virksomhederne overfor ESS, CERN og de øvrige deltagere gennem 5 minutters præsentation af jeres kompetencer.

Deltagelse er gratis. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. BigScience.dk medlemmer har dog fortrinsret til deltagelse ved tilmelding senest den 24. maj 2019. 

Du kan se det foreløbige program og tilmelde dig her.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

×