Danske studerende til Big Science?

Workshop om studerende til Big Science organisationer (virtuel), 1. juni 2021, kl. 13-15.


Danske studerende har gode muligheder for at berige deres uddannelse med et ophold på en europæisk Big Science organisation, fx CERN i Geneve eller på den kommende facilitet European Spallation Source i Lund. På workshop’en skal vi diskutere, hvordan vi får etableret systemer, værktøjer og kommunikationskanaler, der gør flere studerende (og uddannelsesinstitutionerne) bekendte og trygge med disse muligheder.

Program

13:00 – 13:15 Introduktion

13:15 – 13:30 Diplomingeniør-studerende i praktik på CERN, v. Henrik Olsen, AU

13:30 – 13:45 Barrierer for praktikophold for studerende på erhvervsakademier, v. Gitte Jul, Praktikkoordinator, KEA

13:45 – 14:15 Arbejde i mindre grupper med følgende spørgsmål:

• Er der basis for og ræsonnement i at få flere danske studerende afsted til Big Science organisationer?

• Hvilke strukturelle og organisatoriske tiltag vil øge antallet af danske studerende på studieophold hos Big Science organisationer?

• Hvilke typer ophold er mest relevante, fx praktikophold, studieprojekter, jobmuligheder.

• Hvilken rolle kan danske leverandørvirksomheder spille som partner eller aftager af de studerende?

• Hvad giver ESS af nye muligheder?

14:15 – 14:50 Afrapportering og plenum diskussion

14:50 – 15:00 Opsamling og næste skridt

 

Kontaktperson: Nikolaj Zangenberg, centerchef, Teknologisk Institut, nzg@teknologisk.dk

Tilmeld nyhedsbrev

×