name

DIBS'16: Danske Instrumenter til Big Science

Hovedtemaet for DIBS´16 er projektstyringsproblematikker, som typisk opstår i spændingsfeltet mellem de forskellige kulturer og arbejdsformer, der ofte er til stede simultant i samarbejdet mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.


DIBS er en årligt tilbagevendende konference, der samler universiteter og virksomheder, som har erfaring med eller interesse for leverancer af instrumenter til store forskningsinfrastrukturer, såkaldte Big Science anlæg. Opbygning af instrumenter til Big Science anlæg medfører kompetence- og teknologiudvikling på højt niveau, og kan hermed blive til gavn for både de akademiske miljøer og virksomheder. Målet med DIBS er derfor at styrke udvekslinger mellem disse aktører og sikre en mere effektiv opbygning af udstyr og flere danske leverancer af instrumenter i fremtiden

Temaet for DIBS´16: Projektstyring, test og kvalitetssikring

Hovedtemaet for DIBS´16 er projektstyringsproblematikker, som typisk opstår i spændingsfeltet mellem de forskellige kulturer og arbejdsformer, der ofte er til stede simultant i samarbejdet mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Det er vores erfaring, at de forskellige tilgange til leverancer af udstyr til Big Science faciliteter: Projektering, udvikling, opgaveløsning og test og kvalitetssikring har konsekvenser for samarbejdsformer og succes. Vi har valgt at sætte fokus på disse mangeartede processer på DIBS´16, så vi i fremtiden kan gennemføre Big Science projekter med større effektivitet, bedre proceshåndtering og lavere omkostninger, til gavn for både virksomheder og forskere.

Igen i år har vi valgt en struktur, hvor vi samles til oplæg i plenum og derefter går i workshops, så der både kan skabes overblik og man derefter kan koncentrere sig om dét felt, hvor man har egne erfaringer og ekspertiser, og kan dele dem med andre indenfor samme felt. Vi illustrerer problematikkerne med tidligere og aktuelle cases fra fx European Spallation Source (ESS), MAX IV og European Southern Observatory, men opfordrer til at alle byder ind med egne erfaringer.

Tilmeld nyhedsbrev

×