Bliv medlem

Hvem kan være medlem?Orange _bar

Alle danske virksomheder og videninstitutioner med interesse i Big Science markedet kan tilmelde sig Big Science netværket.

 

Hvad koster det?Orange _bar

Medlemskabet af Big Science netværket er gratis.

 

MedlemsfordeleOrange _bar

Som medlem af Big Science netværket, får du automatisk adgang til alle vores ydelser, herunder:

  • Promovering: vi åbner dørene hos Big Science organisationer og skaber de rigtige kontakter
  • Skræddersyet rådgivning og information om Big Science markedet (herunder individuelle introduktionsmøder for nye medlemsvirksomheder)
  • Vi kontakter din virksomhed ifm relevante udbud
  • Vi giver dig vejledning ifm. deltagelse i Big Science udbud
  • Vores nyhedsbrev med information om aktuelle udbud
  • Synliggørelse af succeshistorier i dagspressen og branche/fagrelevante publikationer
  • Du bliver inviteret til BigScience.dk medlemsarrangementer

Læs mere om betingelserne i forbindelse med medlemskab af BigScience.dk.