Big Science Business Forum, 6.-9. oktober 2020 i Granada

Den europæiske Big Science industri og de europæiske Big Science faciliteter mødes til udstilling og konference på Big Science Business Forum 2020.  


Konferencen fandt sted første gang 2018 i København arrangeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med BigScience.dk og samlede mere end 1000 deltagere fra mere end 500 virksomheder og organisationer.

Konferencen er den fælles mødeplads for de europæiske Big Science forskningsfaciliteter og industrien.

Deltagende virksomheder kan:

 • Lære om forretningsmulighederne de kommende år indenfor en bred vifte af forretningsområder og teknologier
 • Møde indkøbsansvarlige fra de europæiske Big Science faciliteter og deres hovedleverandører og eksperter
 • Netværke og etablere partnerskaber via business-to-business (B2B) og business-to-customer (B2C) møder.
 • Fremvise jeres virksomheds ekspertise og potentiale for Big Science markedet i udstillingsområdet

På konferencedelen kan virksomhederne få viden om og diskutere indkøbsregler og indkøbsprocedurer, IPR, teknologitransfer, forretningsmuligheder for mindre og mellemstore virksomheder samt samspillet mellem industri og Big Science markedet.

Hvem retter konferencen sig mod

Big Science Busines Forum 2020 har identificeret 10 områder som konferencen adresserer og hvor virksomhederne kan forvente et betydeligt payoff:

·         Electrical, power electronics, electromechanical and RF systems

·         Diagnostics and detectors, sensors, optics and instruments

·         Information and communication technologies

·         Basic material technologies and advanced manufacturing techniques

·         Complex building construction and its safety related systems

·         High precision and large mechanical components

·         Instrumentation, control and CODAC

·         Cryogenics, vacuum and leak detection technologies

·         Superconductivity and superconducting magnets

·         Remote handling systems

Gør jeres virksomhed synlig i Den Danske Stand på Big Science Business Forum 2020

Dansk Industri og BigScience.dk har reserveret fælles udstillingsstand og kan hjælpe 8 danske virksomheder med at blive ekstra synlige samt etablere kontakter til de rigtige indkøbsfolk og virksomheder.

Om fællestanden: Det samlede danske standområde er på 24 m2 med plads til individuelt markedsføringsmateriale og en tilpasset bagvæg-sektion eller roll-up med stort billede og tekst, designet af DI og BigScience.dk i samarbejde med virksomheden.

Der vil desuden være mødebord og plads til markedsføringsmateriale.

Fællesstanden er bemandet af Dansk Industri og BigScience.dk under hele udstillingen og vi hjælper jer med at finde kontaktpersoner, sætte møder op og lave besøgsrapporter. Det er op til jer, om I vil stå på standen eller gå rundt.

Standen er markeret med et dansk flag på udstillingsoversigten, se her.

Det danske standområde er attraktivt placeret lige ved hovedindgangen og et af de fælles kaffeområder, hvilket sikrer optimale betingelser for at skabe opmærksomhed og etablere nye kontakter.

Udover standen bliver I også en del af en dansk reception i udstillingsområdet foran det danske standområde. Vi forventer minimum 100 gæster til receptionen som finder sted 7. oktober kl. 18.30.

Udstillingen er åben fra tirsdag til torsdag (6.10 – 8.10).

Pris: Prisen for en plads i fællesstanden er 18.800 DKK ekskl. moms.  Læs de særlige betingelser der knytter sig til prisen her.

For dette får I:

 • Virksomheden repræsenteret på fællesstand
 • Design af bagvæg/roll-up sammen med virksomheden.
 • Løbende assistance fra de 2 BigScience.dk-personer, der bemander standen. Disse kan (efter aftale med jer) repræsentere virksomheden.
 • 2 timers strategimøde før Big Science Business Forum 2020 med identifikation af markedsmuligheder.
 • SMS-tilkaldesystem alle dage hvis interesserede henvender sig på standen.
 • Besøgsrapport med navngivne henvendelser leveret efter konferencen.
 • Opfølgningsmøde efter Big Science Business Forum 2020 med sparring på leads og virksomhedens strategi på Big Science markedet.

Adgangspas: Det er nødvendigt med adgangspas til udstillingen/konferencen. Adgangspas for udstillere koster 340 € ekskl. moms ved bestilling senest 30.06.2020.

Hvis man ønsker at deltage i gallamiddag onsdag 7.10, er prisen herfor 50 € ekskl. moms.

Reservation: Standplads reserveres hos Dansk Industri, se her.

Er du interesseret i at høre mere kontakt Dansk Industri, se her eller BigScience.dk,  Peter Frankpfr@teknologisk.dk, +45 72201477.

Selvstændig stand: I kan naturligvis også reservere en selvstændig stand læs mere her.

Tilmeld nyhedsbrev

×