ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society – Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer

Cross_border_stakeholders_marts2016

Den 10 mars välkomnar vi lokala, regionala och nationella aktörer som deltar i arbetet för att stimulera utveckling i spåren av de stora forskningsanläggningarna. Projektet Cross Border Science and Society som drivs i samverkan med Danmark och Norge, är ett av Region Skånes största projekt, med en omsättningbudget på 178 miljoner. Konferensen har sitt fokus på det som händer i ett av delprojekten, Regional leverantörsdatabas.

Övergången från byggfas till driftsfas ökar affärsmöjligheterna för lokala och regionala leverantörer. Mer än två tredjedelar av driftsbudgeten beräknas hamna hos leverantörer inom en 20 mils radie från anläggningarna. Konferensen kommer att ge en inblick i anläggningarnas roll för teknisk utveckling och nya styrkeområden för företag och för näringslivet i stort.

Arrangörer: Industriell plattform (Sverige) och BigScience.dk (Danmark) inom ramen för Interreg-projektet Cross Border Science and Society.